Wandelcoach programma

Mijn wandelcoach programma bestaat uit 5 opeenvolgende modules, met ieder een eigen thema. Iedere coachwandeling doen we in een ander natuurgebied in en om Amersfoort, wat past bij het thema. Je kunt voor een of meer aparte module(s) kiezen, maar wie voor het totale programma kiest is voordeliger uit en krijgt ook nog een bonus wandeling, waarin we 2 maanden na de laatste wandeling terugkijken op het coachtraject en op wat je er daarna zelf mee gedaan hebt of wilt gaan doen. Mochten daaruit nieuwe onderwerpen of coachvragen ontstaan, dan kunnen we daar desgewenst een nieuw traject over afspreken.

Daarnaast kun je kiezen voor maatwerk, waarbij ik specifiek voor jouw coachvraag een afgerond programma samenstel, uitgaande van 3 wandelingen van 2 uur.

De Tariefstructuur van mijn wandelcoaching is als volgt:

A. Totaalpakket, bestaande uit 5 coachwandelingen van 2 uur + een bonuswandeling van 2 uur:  850 €

B. Maatwerk: 3 coachwandelingen van 2 uur: in onderling overleg

C. Losse coachwandeling of stiltewandeling: 95 € per uur

D. Proefwandeling en intake: gratis

Mijn tarieven zijn vrijgesteld van  BTW op basis van de Kleine Ondernemers Regeling.

De 5 thema’s van mijn wandelcoach programma zijn als volgt:

Coachwandeling 1 : Aandacht

Wandeling 1: Aandacht

Tijdens onze eerste ontmoeting wandelen we in het bosgebied op de Amersfoortse Berg. Ook wel Klein Zwitserland genoemd omdat het lekker op en neer gaat. Het thema van de eerste coachwandeling is Aandacht. En dan met name aandacht voor Ademen en Voelen. Aandacht voor je ademhaling is een essentieel element van je vitaliteit. Werkelijk voelen hoe jouw lichaam (en daarmee jouw geest) reageert op indrukken uit de buitenwereld en hoe dat jouw gedrag bepaalt is een kunst, die iedereen kan leren en waar we in ons dagelijks leven (letterlijk) te weinig bij stilstaan.

We doen onder meer een pyramideloop en oefeningen met je ademhaling, bewust waarnemen met al je zintuigen en het gebruik van metaforen uit de omgeving om meer inzicht te krijgen in jezelf. Daarmee krijg je meteen een goede indruk van waarin wandelcoaching zich onderscheidt van andere coachvormen. Tijdens het wandelen praten we uitgebreid over jouw coachvraag, waar die vandaan komt en wat jij met het coachtraject zou willen bereiken. Dat vormt tevens de basis voor de volgende ontmoetingen.

Coachwandeling 2 : Vertrouwen

Wandeling 2: Vertrouwen

Tijdens onze tweede ontmoeting wandelen we via de prachtige landgoederen Nimmerdor en Den Treek de Leusderhei op. Het thema van onze tweede coachwandeling is Vertrouwen. Vertrouwen van jou in mij en van mij in jou, maar ook van jou in jezelf. En in het verlengde daarvan wederzijds vertrouwen tussen jou en anderen. Vertrouwen geeft rust, maar ook kracht. Vertrouwen is essentieel als we met andere mensen willen samenwerken. Zonder vertrouwen wordt je doen en laten geregeerd door angst en belemmeringen. Toch is vertrouwen niet iets wat we van nature hebben en is het maar goed dat we ons vertrouwen niet zomaar aan alles en iedereen schenken. Waar wordt jouw vertrouwen of wantrouwen door bepaald? We doen meerdere oefeningen waarin vertrouwen een rol speelt en besteden specifieke aandacht aan affirmaties en hoe je negatieve affirmaties kunt omzetten naar positieve. Daarnaast werken we ook nu weer met metaforen en besteden we specifiek aandacht aan de wijze waarop je adem haalt. Ondertussen blijft jouw coachvraag ook in deze coachwandeling centraal staan.

Coachwandeling 3 : Focus

Wandeling 3: Focus

Tijdens onze derde ontmoeting wandelen we naar en over het (voormalige) terrein van de GGZ instelling Zon en Schild. Het thema van onze derde coach ontmoeting is Focus. Wie wil dat niet? Doen wat je werkelijk wilt doen. Je gedachten richten op wat je werkelijk belangrijk vindt. Maar ook weten waar je passie zit en wat je bereiken wilt. En ontdekken wat je belemmeringen zijn om de door jou gekozen doelen te bereiken en je onderweg niet te laten afleiden door allerlei andere zaken waar je aandacht naar wegdrijft en die aanspraak op je energie maken. Wat niet wil zeggen dat je altijd volledig gefocussed zou moeten zijn. Het is ook heerlijk om af en toe even weg te dromen. De kunst is wel om je focus bewust aan en uit te kunnen zetten.

We maken gebruik van de spirituele kracht van het Labyrinth dat in 2010 op het terrein van Zon & Schild is aangelegd als symbool voor je levensweg. Een inspirerende plek van rust en bezinning, waarin jij je eigen pad gaat lopen. Tijdens de wandelpauze maak je een eerste aanzet met het invullen van het Focuskwadrant en de 8 vakken van het Levenswiel, als basis voor verdere uitwerking thuis. De ervaring leert dat er vaak (pas) in deze derde ontmoeting een verdieping ontstaat in jouw werkelijke coachdoel. Waaruit niet alleen nieuwe inzichten in jezelf, maar soms ook nieuwe coachvragen naar boven komen.

Coachwandeling 4 : Loslaten

Wandeling 4: Loslaten

Tijdens onze vierde ontmoeting wandelen we via het bosgebied en langs de bosvijver op het voormalige landgoed Birkhoven naar de zandverstuiving van de Korte Duinen in Soest. Het thema van onze vierde coach ontmoeting is Loslaten.

In ons doen en laten worden we dagelijks gehinderd door onze belemmerende overtuigingen. Dat zijn gedachten die ooit in het verleden zijn ontstaan omdat we ze toen nodig hadden. Maar die ons in het nu belemmeren in onze vrijheid van denken en doen, omdat ze ons trachten te behoeden voor risico’s die er niet (of in ieder geval niet altijd) meer zijn. De kunst is om deze belemmerende overtuigingen los te laten. Dat doen we door ze te neutraliseren en te relativeren en ze te vervangen door stimulerende overtuigingen.

We werken nogmaals (en nu fysiek) met het Levenswiel en (naar keuze) met de wielen van Leiderschap, Functioneren op het Werk, Managementcompetenties en het Loopbaanwiel. Op een idyllische plek aan het water laat ik je kennismaken met de gevoelsomdraai technieken van NLP, waarmee je negatieve gedachten vanuit ervaringen in het verleden kunt loslaten en vervangen door positieve gedachten in het hier en nu.

Coachwandeling 5 : Acceptatie

Wandeling 5: Acceptatie

Tijdens onze vijfde en laatste ontmoeting wandelen we door het prachtige stadspark Randenbroek met zijn waterpartijen en heuvels die we op- en aflopen. Het is de voormalige buitenplaats van Jacob van Campen, bekend als architect van het Mauritshuis en het Paleis op de Dam. Het thema van onze vijfde coachwandeling is Acceptatie. Met name acceptatie in het Hier en Nu.

In ons dagelijks leven komen er permanent allerlei prikkels op ons af, waar de ene mens meer last van heeft dan de ander. Als je daar hinder van ondervindt, helpt het niet om je er tegen af te zetten of ze bewust te willen negeren. Juist door ze met aandacht te observeren en vanuit verwondering te analyseren haal je de irritatie er af en kun je je weer in alle vrijheid bezig houden met waar jij je aandacht wél op wilt richten. Acceptatie speelt daarbij een essentiële rol. Het mag er zijn. Dat geldt evenzo voor je zelfacceptatie: ook JIJ mag er zijn. Wie je ook bent en wat je ook doet of denkt.

We beoefenen de kunst van het mediteren. Zowel zittend als lopend en met verschillende thema’s. Je kunt mediteren op je ademhaling, op geluiden, op gedachten, of op een mantra. Dat is een zinnetje wat je telkens weer terugleidt naar waar je bent. De kunst van mediteren is om met je aandacht volledig in het hier en nu te zijn en alle prikkels, gedachten, of gevoelens te observeren, te accepteren en te onderzoeken en ze dan waardevrij weer weg te laten drijven. In dit vijfde blok besteden we ook uitgebreid aandacht aan wat de vijf coachwandelingen jou gebracht hebben en hoe je daar vanaf nu zelf invulling aan gaat geven.